Werkwijze Scheidingspunt

Goed ouderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van je kind

Zeker na de scheiding. Soms is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer partners gaan scheiden of de relatie stopt, gebeurt er veel tussen de partners. Dit kan ervoor zorgen dat het niet lukt om goed samen te werken en afspraken te maken over de opvoeding van het kind. Een goede aanpak is daarom belangrijk.

Scheidingspunt heeft een specialistisch aanbod voor gezinnen die te maken hebben met scheiding: hulp bij/na scheiding, hulp bij moeilijkheden in verschillende gezinsfasen, zoals bij nieuw samengestelde gezinnen en individuele ondersteuning voor kinderen. De hulp is erop gericht dat ouders op een goede manier met elkaar omgaan in het belang van hun kind(eren). Hulp voor ouders en kinderen in complexe scheidingssituaties of nieuw samengestelde gezinnen waarbij we werken vanuit de visie dat het kind centraal staat en dat de schade bij een (echt)scheiding of binnen een nieuw samengesteld gezin beperkt moet blijven zodat de kinderen in een veilige en stabiele omgeving kunnen opgroeien.

Werkwijze

Welke hulp heeft u nodig? Om die vraag draait het voor ons. Voor het antwoord is het belangrijk dat we een goede inschatting kunnen maken van de mate van conflict die u als ouder ervaart; met elkaar of afzonderlijk van elkaar. Om de best passende hulp te bieden starten we (na de intake) daarom met twee individuele kennismakingsgesprekken.

Kennismaking en analyse

Elke ouder heeft een eigen verhaal over de relatie als partners en als ouders en waarom deze fout liep. Tijdens de kennismaking staan we individueel met de ouder stil bij dit verhaal. Op basis hiervan wordt de aard en de ernst van de (echt)scheidingssituatie of gezinssysteem in kaart gebracht. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de veiligheid van het kind, de motivatie van ouders en de fase waarin het conflict zich bevindt. Afhankelijk hiervan kunnen verschillende vormen van hulp worden ingezet.        Na de kennismakingsgesprekken zullen wij u hierover adviseren. De hulpvarianten hebben een verschillende intensiteit. Hoe groter het conflict, hoe intensiever de interventie die nodig zal zijn.

Werkwijze Scheidingspunt

Goed ouderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van je kind

Zeker na de scheiding. Soms is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer partners gaan scheiden of de relatie stopt, gebeurt er veel tussen de partners. Dit kan ervoor zorgen dat het niet lukt om goed samen te werken en afspraken te maken over de opvoeding van het kind. Een goede aanpak is daarom belangrijk.

Scheidingspunt heeft een specialistisch aanbod voor gezinnen die te maken hebben met scheiding: hulp bij/na scheiding, hulp bij moeilijkheden in verschillende gezinsfasen, zoals bij nieuw samengestelde gezinnen en individuele ondersteuning voor kinderen. De hulp is erop gericht dat ouders op een goede manier met elkaar omgaan in het belang van hun kind(eren). Hulp voor ouders en kinderen in complexe scheidingssituaties of nieuw samengestelde gezinnen waarbij we werken vanuit de visie dat het kind centraal staat en dat de schade bij een (echt)scheiding of binnen een nieuw samengesteld gezin beperkt moet blijven zodat de kinderen in een veilige en stabiele omgeving kunnen opgroeien.

Werkwijze

Welke hulp heeft u nodig? Om die vraag draait het voor ons. Voor het antwoord is het belangrijk dat we een goede inschatting kunnen maken van de mate van conflict die u als ouder ervaart; met elkaar of afzonderlijk van elkaar. Om de best passende hulp te bieden starten we (na de intake) daarom met twee individuele kennismakingsgesprekken.

Kennismaking en analyse

Elke ouder heeft een eigen verhaal over de relatie als partners en als ouders en waarom deze fout liep. Tijdens de kennismaking staan we individueel met de ouder stil bij dit verhaal. Op basis hiervan wordt de aard en de ernst van de (echt)scheidingssituatie of gezinssysteem in kaart gebracht. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de veiligheid van het kind, de motivatie van ouders en de fase waarin het conflict zich bevindt. Afhankelijk hiervan kunnen verschillende vormen van hulp worden ingezet.        Na de kennismakingsgesprekken zullen wij u hierover adviseren. De hulpvarianten hebben een verschillende intensiteit. Hoe groter het conflict, hoe intensiever de interventie die nodig zal zijn.