Diagnostiek+ 

Werkwijze Diagnostiek+    

Er wordt gebruik gemaakt van het praktijkmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg van Pameijer en Draaisma (2011) als kapstok. Dit betekent voor ons dat we:

 • Doelgericht werken, waarbij we uw hulpvraag als startpunt nemen en we echt gaan kijken welk advies daarbij past;
 • Er vanuit gaan dat kind en omgeving elkaar beïnvloeden en er dus nooit één oorzaak aan te wijzen is van een klacht, maar dat meerdere factoren invloed hebben op elkaar;
 • Kinderen/jongeren en het systeem zien als ervaringsdeskundige en daarom samenwerken om tot een goed antwoord te komen die echt bij het gezin past;
 • Expertise hebben op het gebied van hechting en trauma;
 • Het onderzoekstraject zo kort mogelijk is en zo uitgebreid als nodig;
 • Met gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) werken die onderzoeksinstrumenten en behandelmethodieken gebruiken die van hoge kwaliteit zijn en waarbij er voortdurend bijscholing plaatsvindt. Onderzoek en behandeling wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met een GZ-psycholoog.
 • Streven om in onze verslaglegging het persoonlijke verhaal van de cliënt zoveel mogelijk aandacht te geven waarbij de vragen van de cliënt centraal staan.

Het Traject

Kennismakingsgesprek
Hierin maken ouders/verzorgers en cliënten vanaf 12 jaar (indien gewenst) kennis met de onderzoeker(s). We staan stil bij de hulpvraag en verkennen welke onderzoeksvragen beantwoord gaan worden in het onderzoek. Op basis van dit gesprek wordt er een onderzoeksplan opgesteld en de vervolgafspraken ingericht.

Onderzoek
In het geval van onderzoek zal in de meeste gevallen de jeugdige 1 op 1 worden gezien door de gedragswetenschapper. Daarnaast kunnen observaties plaatsvinden thuis of op school, of observaties tussen ouder en kind. Met toestemming van jullie als gezin kunnen ook school, andere hulpverleners, of familieleden worden betrokken. In het geval van een gezinsonderzoek vinden er systeemgespreken plaats met de ouder(s). In deze fase wordt er gekeken wat nodig is om antwoord te geven op jullie vragen.

Adviesgesprek
Wanneer er voldoende informatie verzameld is (vanuit verschillende bronnen) zullen de vragen worden beantwoord. In het adviesgesprek worden de uitkomsten van het onderzoek besproken, evenals het advies voor verdere aanpak. In het gesprek ontvangen ouders/verzorgers/jongere (16+) de concept rapportage van het onderzoeksrapport om deze thuis te lezen. Na afstemming wordt de rapportage definitief gemaakt en met toestemming van het gezin verstuurd.

 

Diagnostiek+ 

Werkwijze Diagnostiek+    

Er wordt gebruik gemaakt van het praktijkmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg van Pameijer en Draaisma (2011) als kapstok. Dit betekent voor ons dat we:

 • Doelgericht werken, waarbij we uw hulpvraag als startpunt nemen en we echt gaan kijken welk advies daarbij past;
 • Er vanuit gaan dat kind en omgeving elkaar beïnvloeden en er dus nooit één oorzaak aan te wijzen is van een klacht, maar dat meerdere factoren invloed hebben op elkaar;
 • Kinderen/jongeren en het systeem zien als ervaringsdeskundige en daarom samenwerken om tot een goed antwoord te komen die echt bij het gezin past;
 • Expertise hebben op het gebied van hechting en trauma;
 • Het onderzoekstraject zo kort mogelijk is en zo uitgebreid als nodig;
 • Met gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) werken die onderzoeksinstrumenten en behandelmethodieken gebruiken die van hoge kwaliteit zijn en waarbij er voortdurend bijscholing plaatsvindt. Onderzoek en behandeling wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met een GZ-psycholoog.
 • Streven om in onze verslaglegging het persoonlijke verhaal van de cliënt zoveel mogelijk aandacht te geven waarbij de vragen van de cliënt centraal staan.

Het Traject

Kennismakingsgesprek
Hierin maken ouders/verzorgers en cliënten vanaf 12 jaar (indien gewenst) kennis met de onderzoeker(s). We staan stil bij de hulpvraag en verkennen welke onderzoeksvragen beantwoord gaan worden in het onderzoek. Op basis van dit gesprek wordt er een onderzoeksplan opgesteld en de vervolgafspraken ingericht.

Onderzoek
In het geval van onderzoek zal in de meeste gevallen de jeugdige 1 op 1 worden gezien door de gedragswetenschapper. Daarnaast kunnen observaties plaatsvinden thuis of op school, of observaties tussen ouder en kind. Met toestemming van jullie als gezin kunnen ook school, andere hulpverleners, of familieleden worden betrokken. In het geval van een gezinsonderzoek vinden er systeemgespreken plaats met de ouder(s). In deze fase wordt er gekeken wat nodig is om antwoord te geven op jullie vragen.

Adviesgesprek
Wanneer er voldoende informatie verzameld is (vanuit verschillende bronnen) zullen de vragen worden beantwoord. In het adviesgesprek worden de uitkomsten van het onderzoek besproken, evenals het advies voor verdere aanpak. In het gesprek ontvangen ouders/verzorgers/jongere (16+) de concept rapportage van het onderzoeksrapport om deze thuis te lezen. Na afstemming wordt de rapportage definitief gemaakt en met toestemming van het gezin verstuurd.