Werkwijze Diagnostiek+

In onze manier van werken gebruiken we het praktijkmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg van Pameijer en Draaisma (2011) als kapstok. Dit betekent voor ons dat we:

Doelgericht werken, waarbij we uw hulpvraag als startpunt nemen en we echt gaan kijken welk advies daarbij past.

Dat we ervanuit gaan dat kind en omgeving elkaar beïnvloeden en er dus nooit 1 oorzaak aan te wijzen is van een klacht, maar dat meerdere factoren  invloed hebben op elkaar.

U zien als ervaringsdeskundige en we daarom samenwerken om tot een goed antwoord te komen die echt bij u past.

Een expertise hebben op het gebied van hechting en trauma

Het onderzoek en de behandeling zo kort mogelijk is en zo
uitgebreid als nodig.

Met gedragswetenschappers werken die onderzoeksinstrumenten en behandelmethodieken gebruiken die van hoge kwaliteit zijn en waarbij er voortdurend bijscholing plaatsvindt. Onderzoek en behandeling wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met een postmaster Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ/NIP.
Vanuit het samenwerkingsverband met Stichting Inzet voor Zorg kan tevens een GZ-psycholoog geconsulteerd worden.

We streven ernaar om in onze verslaglegging het persoonlijke verhaal van de cliënt zoveel mogelijk aandacht te geven waarbij de vragen van de cliënt centraal staan.

Het Traject

Intakegesprek
Hierin maken we kennis en bespreken we de vragen van jullie als gezin. Samen kijken we of onderzoek en/of therapie nodig is en zo ja, hoe dit eruit moet zien en wie eventueel betrokken moet worden. Op basis van het intakegesprek stellen we een onderzoeksplan/behandelplan op en richten we de vervolgafspraken in.

Onderzoek/behandeling
In het geval van onderzoek zal in de meeste gevallen de jeugdige 1 op 1 worden gezien door de gedragswetenschapper. Daarnaast kunnen observaties plaatsvinden thuis of op school, of observaties tussen ouder en kind. Met toestemming van jullie als gezin kunnen ook school, andere hulpverleners, of familieleden worden betrokken. Gekeken wordt wat nodig is om antwoord te geven op jullie vragen. In het geval van behandeling zal meestal wekelijks een afspraak plaatsvinden met de jeugdige. Ouders zullen daar regelmatig bij zijn of er zullen aparte afspraken met ouders plaatsvinden.

Adviesgesprek
Wanneer er voldoende informatie verzameld is om jullie vragen te beantwoorden, vindt het adviesgesprek plaats. We bespreken de uitkomsten van het onderzoek en ons advies over de aanpak en eventuele hulp aan de jeugdige. In het geval van behandeling bespreken we met elkaar de voortgang. Het gezin ontvangt in dit gesprek de concept rapportage die de gezinsleden thuis kunnen lezen. Na afstemming wordt de rapportage definitief gemaakt en met toestemming van het gezin verstuurd.

Werkwijze Diagnostiek+

In onze manier van werken gebruiken we het praktijkmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg van Pameijer en Draaisma (2011) als kapstok. Dit betekent voor ons dat we:

Doelgericht werken, waarbij we uw hulpvraag als startpunt nemen en we echt gaan kijken welk advies daarbij past.

Dat we ervanuit gaan dat kind en omgeving elkaar beïnvloeden en er dus nooit 1 oorzaak aan te wijzen is van een klacht, maar dat meerdere factoren  invloed hebben op elkaar.

U zien als ervaringsdeskundige en we daarom samenwerken om tot een goed antwoord te komen die echt bij u past.

Een expertise hebben op het gebied van hechting en trauma

Het onderzoek en de behandeling zo kort mogelijk is en zo
uitgebreid als nodig.

Met gedragswetenschappers werken die onderzoeksinstrumenten en behandelmethodieken gebruiken die van hoge kwaliteit zijn en waarbij er voortdurend bijscholing plaatsvindt. Onderzoek en behandeling wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met een postmaster Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ/NIP.
Vanuit het samenwerkingsverband met Stichting Inzet voor Zorg kan tevens een GZ-psycholoog geconsulteerd worden.

We streven ernaar om in onze verslaglegging het persoonlijke verhaal van de cliënt zoveel mogelijk aandacht te geven waarbij de vragen van de cliënt centraal staan.

Het Traject

Intakegesprek
Hierin maken we kennis en bespreken we de vragen van jullie als gezin. Samen kijken we of onderzoek en/of therapie nodig is en zo ja, hoe dit eruit moet zien en wie eventueel betrokken moet worden. Op basis van het intakegesprek stellen we een onderzoeksplan/behandelplan op en richten we de vervolgafspraken in.

Onderzoek/behandeling
In het geval van onderzoek zal in de meeste gevallen de jeugdige 1 op 1 worden gezien door de gedragswetenschapper. Daarnaast kunnen observaties plaatsvinden thuis of op school, of observaties tussen ouder en kind. Met toestemming van jullie als gezin kunnen ook school, andere hulpverleners, of familieleden worden betrokken. Gekeken wordt wat nodig is om antwoord te geven op jullie vragen. In het geval van behandeling zal meestal wekelijks een afspraak plaatsvinden met de jeugdige. Ouders zullen daar regelmatig bij zijn of er zullen aparte afspraken met ouders plaatsvinden.

Adviesgesprek
Wanneer er voldoende informatie verzameld is om jullie vragen te beantwoorden, vindt het adviesgesprek plaats. We bespreken de uitkomsten van het onderzoek en ons advies over de aanpak en eventuele hulp aan de jeugdige. In het geval van behandeling bespreken we met elkaar de voortgang. Het gezin ontvangt in dit gesprek de concept rapportage die de gezinsleden thuis kunnen lezen. Na afstemming wordt de rapportage definitief gemaakt en met toestemming van het gezin verstuurd.