SCHIP-aanpak voor ouderschap bij scheiding

Ouders blijf je voor altijd, maar hoe word je bij een scheiding goede ex-partners?
Voor een ieder die in een (complexe) scheiding zit, is de Schip-aanpak ontwikkeld.

De SCHIP-aanpak is een herstelmodel voor de verstoorde relatie van de ex-partners. Tijdens de SCHIP-aanpak besteden we onder andere aandacht aan het verlies dat zich schuilhoudt onder het conflict, aan de rouw die echtscheiding veroorzaakt, aan erkenning van wederzijds leed en aan herstel van het geschonden vertrouwen. Het doel van deze aanpak is om de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden, zodat ze daarna samen kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap. Gezamenlijk werken aan herstel. De aanpak bestaat uit vijf fases waarlangs het therapeutisch behandelproces verloopt. Dit proces wordt vormgegeven door gesprekken met beide ouders onder begeleiding van twee SCHIP-therapeuten. 

Naast het SCHIP-traject dat de ouders doorlopen, hebben we oog voor de kinderen. Tenslotte zijn kinderen onlosmakelijk met hun ouders verbonden. Daarom vinden wij het belangrijk om ook uw kind te spreken. Dit betekent dat er naast het SCHIP-traject dat u als ouders doorloopt, ook individuele kind gesprekken plaatsvinden onder andere om te onderzoeken of zij positief resultaten ervaren van de SCHIP-aanpak. Deze gesprekken worden gedaan door de Kindbehartiger. De SCHIP-therapeuten en de Kindbehartiger werken nauw samen.

In deze sessies, hebben we het niet over de conflicten of over financiën, we hebben het vooral over wat je verloren bent in de relatie. SCHIP-aanpak is nu investeren in tijd en energie voor een gelukkige toekomst, voor beiden maar vooral voor de kinderen!

De SCHIP-aanpak is niet alleen geschikt voor ex-partners, maar ook zeker voor partners die elkaar niet meer kunnen vinden en vastgelopen zijn in hun relatie. Het doel is elkaar weer te vinden en elkaar opnieuw te vertrouwen en samen verder te gaan.

Wilt U weten hoe de SCHIP-aanpak U kan helpen en benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan snel contact met ons op?

Samen komen we altijd verder!