Parallel Solo ouderschap

Soms lukt het absoluut niet om na een scheiding gezamenlijk het ouderschap te blijven delen. Het verplicht worden om een samenwerkend ouderpaar te vormen bij hoog conflict verhoogt de spanning en doet de conflicten escaleren.

Vaak komt het voor dat, na beïndiging van de partnerrelatie, de emoties heftig zijn en dat kan hele lange tijd blijven. Soms ben je als persoon te gekwetst in het partnerschap en raak je keer op keer overspoeld door acties en reacties van je ex-partner. Hierdoor ontstaat er een strijdkader in de ouder-relatie die zo krachtig is dat het ouders niet lukt de strijd te staken en de focus te richten op je relatie als ouder met jouw kind.

In deze hoog conflictscheidingen kan parallel-solo ouderschap het antwoord zijn op situaties die niet of moeilijk bemiddelbaar zijn. We verlossen ouders van de druk om de dingen samen te doen. We leren ouders te verdragen dat zij het ouderschap helemaal los van elkaar invullen, ieder op zijn of haar eigen manier. Hierdoor komt er weer energie vrij om te gaan focussen op hun verbinding met zichzelf en hun kind(eren). Dit geeft het kind meer rust en de ontwikkelingskansen van het kind worden hierdoor verbeterd.

Deze begeleiding kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet mogelijk is, omdat geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden. Deze begeleiding kan ook worden aangeboden ter vervanging van of aanvullend op een lopend traject als Ouderschapsbemiddeling of begeleide contacten.

Werkwijze
Inzet van parallel solo ouderschap heeft het karakter van coaching. De inzet van parallel solo ouderschap duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Er worden één keer per twee weken individuele gesprekken gepland Waarin wordt gewerkt aan verschillende thema’s die je als ouder verstevigen om op eigen grond te blijven staan. Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding. Om deze reden heeft iedere ouder een eigen ouderbegeleider. De ouderbegeleider van de ene ouder heeft geen contact met de andere ouder en andersom. De ouderbegeleiders gaan onafhankelijk van elkaar met de ouder in gesprek. Het is niet noodzakelijk dat beide ouders dit individuele traject volgen. Soms kan dit voor de ene ouder heel helpend zijn, terwijl dit voor de andere ouder niet is geïndiceerd.

Doel van de gesprekken
De ouder weer grond onder de voeten geven; verbinding maken met eigen gedachten, gevoelens en behoeften.
Verbinding tussen ouder en kind verstevigen
De-escalatie van het conflict (niet oplossen!)