Ouderschapsbemiddeling

Soms heb je als gescheiden ouders iemand nodig die je helpt bij het maken van afspraken over de kinderen. Bij ouderschapsbemiddeling kijken u en de andere ouder, onder begeleiding, gezamenlijk naar de beste manier om jullie kind op te voeden in de nieuwe situatie.

Wat is de gewenste situatie, welke problemen kom je daarbij tegen en hoe stel je je op naar de andere ouder en je kind? Hierover maak je samen afspraken waarbij jullie kind centraal staat. Wij vinden het belangrijk om jullie kind in gesprek te laten gaan met onze Kindbehartiger zodat we ook zijn of haar stem en wensen horen.

Werkwijze
Samen met de hulpverlener van Scheidingspunt en indien van toepassing de verwijzer, is er gekozen voor Ouderschapsbemiddeling. Bij Ouderschapsbemiddeling gaat u samen aan de slag om het wederzijds vertrouwen tussen u als ouders te herstellen in het belang van de kinderen. De ouderschapsbemiddelaar begeleidt de gezamenlijke gesprekken. Het doel is de samenwerking van de ouders te verbeteren. Tijdens de gesprekken wordt aandacht besteed aan;
Inzicht in (relatie)patronen en ongewenste patronen doorbreken
Herstel van vertrouwen tussen jullie als ouders
Gevolgen van de conflicten/ruzies op de ontwikkeling van het kind(eren)
Herzien van afspraken of duidelijkere afspraken maken over uitvoering van het ouderschapsplan, de contactregeling of de informatieoverdracht.

Ouderschapsbemiddeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Er worden één keer per twee weken gezamenlijke bemiddelingsgesprekken gepland die anderhalf uur duren. Na elk bemiddelingsgesprek wordt beknopt samengevat welke onderwerpen er besproken zijn, welke afspraken er zijn gemaakt en de agendapunten voor het volgende gesprek. Deze gespreksnotities en afspraken worden middels email naar u toegestuurd. Er wordt samen met u beoordeeld welk moment het meest passend is om uw kind uit te nodigen voor twee gesprekken met de Kindbehartiger. Het doel van deze gesprekken is om de wensen en ideeën van uw kind in kaart te brengen. Daarnaast zal met ouders gezamenlijk worden gekeken naar wat het verhaal van het kind vraagt van ouders en hun samenwerking. De uitkomst van deze gesprekken wordt door de Kindbehartiger teruggekoppeld in een gezamenlijk oudergesprek.

Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het succes van de hulp. Via ouderschapsbemiddeling hopen we mensen te kunnen ondersteunen, begeleiden, informeren en adviseren om zo een reorganisatie van ouderschap tijdens of na scheiding minder conflictueus te laten verlopen.