Ouderschap 2.0

Een scheiding brengt nogal wat teweeg. Het is een emotionele achtbaan. Scheiden zorgt voor veel emotionele pijn, gaat gepaard met veel kwaadheid, maar onderliggend ook verdriet. Bijna iedereen ervaart een vorm van rouw(proces) met verschillende pijnpunten die in de ogen van de ene ouder door de andere ouder wordt veroorzaakt. Het is belangrijk om deze pijnpunten te kennen en te herkennen. Nu je als partners niet meer samen bent, krijgt het ouderschap een andere vorm. Hoe ga je dat invulling geven? Wanneer is er afstemming nodig met de andere ouder en wat doe je zelf?

Scheiden doe je samen, maar het initiatief tot scheiding komt vaak van één kant. Bij het verwerken van de scheiding sta je er alleen voor. Het is een eenzame tocht. Het hele proces dat aan de scheidingsbeslissing voorafgaat, verloopt voor elke partner anders. De emoties kunnen heel divers zijn: verdriet, angst, onzekerheid of boosheid. Uit ervaring weten we dat het verwerkingsproces heftig en complex kan zijn. We weten dat ouders verlies ervaren en dus steun en begrip nodig hebben. Elke ouder heeft recht op een eigen scheidingsverhaal en een eigen verwerkingsproces.

Bij Ouderschap 2.0 wordt tijdens individuele gesprekken aandacht besteed aan de emoties die de scheiding heeft opgeroepen. Pas nadat deze emoties voldoende aandacht en ruimte hebben gekregen, ga je de rol als ouder in de nieuwe situatie verkennen. Daarna ontstaat er weer de mogelijkheid om met de ex-partner in gesprek te gaan over de nieuwe situatie. Na afronding van de interventie Ouderschap 2.0 kan het wenselijk zijn om samen met de andere ouder in gesprek te gaan over coöperatief ouderschap (ouderschapsbemiddeling).

Werkwijze
Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding. Om deze reden heeft iedere ouder een eigen hulpverlener. De hulpverlener van de ene ouder heeft geen contact met de andere ouder en andersom. De hulpverleners gaan onafhankelijk van elkaar met de ouder in gesprek. Het is niet noodzakelijk dat beide ouders dit individuele traject volgen. Soms kan dit voor de ene ouder heel helpend zijn, terwijl de andere ouder pas aansluit na beëindiging van dit traject, wanneer bv. een gezamenlijk bemiddelingstraject gestart wordt.

Ouderschap 2.0 bestaat uit een aantal individuele gesprekken vanuit twee thema’s:
1. Het verleden: het scheidingsverhaal, de verwerking van het verlies van de      scheiding
2. De toekomst: hoe ga je het ouderschap in de nieuwe situatie invullen.
Ter afronding vindt een afsluitend gesprek plaats.