Stichting Inzet voor Zorg 

Stichting Inzet Voor Zorg is een samenwerkingsverband tussen diverse zorgaanbieders die allen vanuit hun eigen expertise ondersteuning en behandeling bieden aan jongeren en gezinnen binnen de regio Brabant West. Door dit samenwerkingsverband is Stichting Inzet Voor Zorg in staat op een breed terrein specialistische ondersteuning te bieden. Groei Jeugdhulp is een product binnen de diensten van Stichting Inzet Voor Zorg. 

https://www.jeugdhulpwbw.nl/stappenplan/hoogcomplex/item/17700sivz

 

Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Bij Groei Jeugdhulp hebben we een ‘vertrouwenspersoon’

Met de vertrouwenspersoon kunt u zaken bespreken die u meemaakt en lastig vindt om met een jeugdprofessional te bespreken maar die u wel bezighouden en waar u eens over wilt praten in vertrouwen met een onafhankelijk persoon.

De vertrouwenspersoon biedt:

  • Een luisterend oor,
  • Met je meedenken,
  • Je richting helpen geven,
  • Je ondersteunen als je een kwestie of klacht hebt

Blijkt uw vertrouwelijke kwestie een klacht te zijn, dan zal de vertrouwenspersoon uw klacht niet behandelen of daar een oordeel over geven maar u verder helpen om langs de juiste weg een bevredigende oplossing te vinden.

Wilt u contact met de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een ervaren beroepskracht. Hij is niet in dienst bij Groei Jeugdhulp. Hij is onpartijdig en oordeelt niet over de zorg die je krijgt. Hij gaat vertrouwelijk met je informatie om. En handelt alleen met jouw toestemming.

Contactgegevens
Harald Zegers, vertrouwenspersoon.
M 06 24 84 96 36
E-mail vertrouwenspersoon@stichtinginzetvoorzorg.nl

Cliëntenraad

We zijn op dit moment binnen onze organisatie druk bezig met het opzetten van medezeggenschap in de vorm van een cliëntenraad.

Wordt vervolgd!

Klachten

Bent u tevreden?

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden, vertel het ons.  

Groei Jeugdhulp hecht veel waarde aan een juiste klachtenafhandeling.

Wij proberen iedere klacht naar tevredenheid op te lossen. Heeft u een klacht? 

U kunt een klacht indienen bij de betrokken medewerker of via e-mail bij ons indienen naar info@groei-jeugdhulp.nl Voor de klachtenprocedure verwijzen we graag naar Klachten regeling – Stichting Inzet Voor Zorg