Nieuw samengesteld gezin

Als je na je (echt)scheiding gaat samenwonen met je nieuwe partner die al kinderen heeft, of jij hebt zelf al kinderen, dan vorm je samen een nieuw samengesteld gezin. Gemiddeld duurt het enkele jaren totdat een nieuw samengesteld gezin in balans is. Dit duurt voor sommige mensen te lang, wat maakt dat meer dan de helft van de nieuw samengestelde gezinnen vervolgens uiteenvalt.

Het leven in een samengesteld gezin is niet eenvoudig. Ouders en kinderen krijgen te maken met verschillen in gezinsculturen en opvoedingsstijlen. Kinderen kunnen moeite hebben om zich aan te passen, zij hebben niet voor deze situatie gekozen. Een samengesteld gezin zijn, hoe doe je dat goed? Scheidingspunt biedt ondersteuning bij het (opnieuw) vormgeven van het gezinsleven.

In de begeleiding en het coachen van samengestelde gezinnen wordt aandacht besteed aan:

– Rolverdeling ouder en stiefouder
– Loyaliteitsproblemen bij (stief-)ouder en (stief-)kinderen
– Relatie met de andere ouder
– Kiezen van opvoedstijl
– Dagelijkse opvoeding en afspraken
– Rust en ruimte (leren) maken voor de partnerrelatie
– Bewustwording dat het vormen van een nieuw samengesteld gezin tijd nodig
   heeft