Gezinsopname met Mereo-aanpak:
in 5 dagen van probleem naar oplossing

– Hebben jullie steeds weer last van dezelfde negatieve patronen?
– Lukt het maar niet om die zelf te doorbreken?
– Werkt ook hulpverlening onvoldoende?
– En dreigt jullie gezin daardoor uit elkaar te vallen?

Dan kan de gezinsopname van Groei Jeugdhulp jullie helpen. Met de juiste aanpak gaan jullie van een machteloos gevoel en een rugzak vol problemen, naar de regie en een rugzak vol oplossingen.

 

Hoe werkt de gezinsopname?

5 dagen lang verblijf je met jouw gezin in een vakantiehuis. Daar leef je het ‘normale’ gezinsleven. Je bent verantwoordelijk voor het huishouden, doet boodschappen, kookt en zorgt voor de kinderen.

Een team van professionals is aanwezig om jullie te begeleiden. Denk aan een gedragswetenschapper en gezinsbehandelaar. Zij grijpen direct in als ze een patroon zien dat bijdraagt aan het probleem. Ze dagen je uit om te reflecteren op je eigen gedrag, hoe je onderdeel bent van het probleem en hoe je met andere acties juist kunt bijdragen aan de oplossing.

Groei Jeugdhulp past tijdens de gezinsopname de Mereo-aanpak toe. Die geeft in korte tijd inzicht in de rol van ieder individueel gezinslid in het probleem. Wat zijn jouw patronen, hoe dragen die bij aan het probleem en hoe zorg je dat jouw acties juist bijdragen aan de oplossing? Dit geeft iedereen in het gezin een gevoel van verantwoordelijkheid voor die oplossing. 

Gezinsopname Mereo

Een gezinsopname van 5 dagen, is dat niet erg kort?

Dankzij de juiste aanpak en intensiteit is het ruim voldoende om jullie écht verder te helpen. Jullie gaan niet werken of naar school, maar zijn 24 uur per dag samen als gezin. Ieder gezinslid zal in die tijd in de bekende patronen terugvallen. Een rol spelen houd je niet vol.

Het team van Groei Jeugdhulp krijgt daardoor scherp in beeld waarom het niet lukt om tot een structurele oplossing te komen. De professionals leggen uit welke patronen tot welke reacties leiden. Daarbij zetten zij ook duplo in: de visuele kracht daarvan zorgt voor inzicht in de patronen van een systeem.  

Mereo gezinsopname

Belangrijk voor de gezinsopname

Van ieder gezinslid vragen we een open houding, de motivatie om hard te werken en te reflecteren op het eigen handelen. Fouten maken mag, graag zelfs. Alleen door je kwetsbaar op te stellen, kunnen jullie de problemen oplossen en werken aan een fijne toekomst voor het gezin.

Van probleem naar oplossing

Groei Jeugdhulp gelooft heilig in deze aanpak en belooft je: ook al kom je nog met zo veel problemen in je rugzak aan, na 5 dagen verlaat je het huis met een rugzak vol handvatten. Handvatten om thuis mee aan de slag te gaan. Mits je bereid bent om stevig aan de slag te gaan.

 

 

Scheidingen en gezinsopname

Ben je al gescheiden? Dan is de gezinsopname alsnog mogelijk. Ook als jij en je ex-partner liever niet in dezelfde ruimte zijn. Dan verdelen we de opnametijd tussen jullie. Het gaat om het systeem, de interactie en de patronen tussen jou en je kind(eren).