Kindbehartiger

In een (conflict)scheiding spelen vele belangen en vele emoties. Belangen en emoties van het kind kunnen hierin soms niet meer gezien worden. Een Kindbehartiger kan helpend zijn om de stem van het kind weer te laten horen en te ondersteunen een gezamenlijk basis te creëren om gezamenlijk afspraken te maken bij/na een scheiding.

In de complexe dynamiek rondom (conflict)scheiding zijn ouders soms niet meer in staat het beeld dat zij van de ander hebben vanuit een ander perspectief te zien. In deze situatie kan Scheidingspunt er voor kiezen om de Kindbehartiger in te zetten. 

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon. Zij zorgt er ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet observaties, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers.

Vanuit het systemische gedachtegoed blijven ouders in het hart van het kind altijd samen
De Kindbehartiger bekijkt samen met de ouderschapsbemiddelaar of ouderbegeleider een scheiding vanuit een systemisch perspectief waarin verschillende aspecten een rol spelen, zoals kwetsbaarheden van gezinsleden, kwetsbaarheden van gezinsrelaties, maar ook de context. Hoe vreselijk het er aan de buitenkant ook uit kan zien. De ouders blijven altijd de ouders. De Kindbehartiger, ouderschapsbemiddelaar of ouderbegeleider onderzoekt samen met het kind en ouders de ingewikkelde dynamiek van de scheiding zodat alle betrokkenen de juiste plek in het hart krijgen en ontdekken welke rol werkelijk dienend is voor het geheel.

Werkwijze
Deze interventies hebben vooral effect als het maatwerk is, afgestemd op de fase van de scheiding, de fase van het conflict en de onderliggende of bijkomende problematiek. Bij aanmelding en na de kennismakingsgesprekken kijken we naar wat nodig is aan inzet van hulp. Inzet van de Kindbehartiger is standaard echter kent deze inzet een verschillende intensiteit. Hoe groter het conflict, hoe intensiever de interventie van Kindbehartiger nodig zal zijn. De Kindbehartiger werkt daarnaast altijd samen met de ouderschapsbemiddelaar of ouderbegeleider zodat de Kindbehartiger er voor het kind kan zijn.