Interactieonderzoek

Omgangsbegeleiding aangevuld met interactieonderzoek
Om de krachten en aandachtspunten te onderzoeken in hoe ouder en kind met elkaar omgaan, doen we interactieonderzoek. Dit betekent dat we, op onze locatie, een video opname maken van hoe ouder en kind met elkaar omgaan in een spel- en samenwerkingssituatie. Vervolgens worden de opnames geanalyseerd door een gedragswetenschapper van Diagnostiek+ en met ouders en hun omgangsbegeleider besproken. Hieruit kunnen praktische handelingsadviezen worden geformuleerd om met elkaar tot een prettigere communicatie te komen. De omgangsbegeleider zal ouders vervolgens een periode begeleiden bij de adviezen. Indien nodig kan dan nogmaals het interactieonderzoek worden ingezet om de adviezen te evalueren en aan te scherpen. Op deze manier kan de omgangsbegeleiding zo gericht mogelijk worden ingezet