Interactieonderzoek

Omgangsbegeleiding aangevuld met interactieonderzoek
Om de krachten en aandachtspunten te onderzoeken in hoe ouder en kind met elkaar omgaan, doen we interactieonderzoek. Dit betekent dat we, op onze locatie, een video opname maken van hoe ouder en kind met elkaar omgaan in een spel- en samenwerkingssituatie. Vervolgens worden de opnames geanalyseerd door een gedragswetenschapper van Diagnostiek+ en met ouders en hun omgangsbegeleider besproken. Hieruit kunnen praktische handelingsadviezen worden geformuleerd om met elkaar tot een prettigere communicatie te komen. De omgangsbegeleider zal ouders vervolgens een periode begeleiden bij de adviezen. Indien nodig kan dan nogmaals het interactieonderzoek worden ingezet om de adviezen te evalueren en aan te scherpen. Op deze manier kan de omgangsbegeleiding zo gericht mogelijk worden ingezet hulpverleningsmogelijkheden bieden wanneer het gaat om (echt)scheidingen, mediation, groepsbijeenkomsten kind en scheiding, Verlies en rouw, Parallel Solo Ouderschap, omgangsbegeleiding op locatie, hulp aan  samengestelde gezinnen, systemische gezinsbehandeling (Mereo) Ouderschapsbemiddeling en relatiecoaching.

Vanuit een prettige omgeving begeleiden wij u deskundig en persoonlijk bij uw hulpvraag voor een maximaal resultaat. Maatwerk, betrokken, transparant en mensgericht staan centraal.

Scheidingspunt werkt nauw samen met Diagnostiek+. Vanuit dit team kan een deskundig psychologisch onderzoek of systeem onderzoek plaatsvinden wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind, al dan niet in samenhang met de scheiding. Specialistische kennis in complexe scheidingssituaties is wat Diagnostiek+ en Scheidingspunt verbindt en waar we in uitblinken. Door samen te werken zijn we efficiënter en kunnen wij ons aanbod en expertise vergroten.