“Waar maatwerk de standaard is” 

Binnen diagnostiek+ wordt bekeken wat er aan de hand is en wat een kind/jongere en zijn/haar omgeving kan helpen. We vinden het belangrijk dat de hulp op maat wordt geboden. We doen dit door samen met de ouder/opvoeder, kind/jongere en eventueel betrokken hulpverlening in gesprek te gaan, om zo te kijken welke vragen er precies liggen. Er zijn veel verschillende vormen mogelijk.

Mocht je jezelf afvragen of jouw vraag wel passend is voor een onderzoek, neem dan direct contact op met Groei jeugdhulp, wij denken graag met je mee. Dit kan via 085-0043009 (op werkdagen van 08.30-17.00 uur) of via aanmeldteam@groei-jeugdhulp.nl 

Onderzoek kan ingezet worden als een kind/jongere bijvoorbeeld:    

        Moeite heeft met luisteren, druk of impulsief gedrag vertoont;

        Teruggetrokken, passief, verlegen of bang is;

       Geen vriendjes heeft, gepest wordt of moeite heeft om contact               te leggen en onderhouden;

       Moeite heeft om emoties te uiten of reguleren;

        Vastloop op school (verzuim, slechte cijfers, negatieve houding);        

–     Er seksueel gedrag wordt waargenomen waar vragen over zijn;

–     Ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt;

–     Problemen heeft binnen het gezin.