Begeleid contact en bemiddeling

Ouderschap Blijft
Soms heb je als gescheiden ouders iemand nodig die je helpt bij het maken van afspraken over de kinderen. Vanuit de methodiek Ouderschap Blijft (begeleide contacten en bemiddeling) kijken we samen met de ouder(s) naar de beste manier om hun kinderen samen op te voeden in de nieuwe situatie. In het streven naar een zelfstandig uitgevoerde regeling wordt gewerkt aan communicatieverbetering tussen de ouders, en contactherstel tussen uitwonende ouder en kind op een dusdanige manier dat het kind loyaal kan zijn naar beide ouders.

De kern van Ouderschap Blijft bestaat uit een afwisseling van begeleide contacten, bemiddelingsgesprekken en kind-gesprekken met de contactbegeleider of, indien nodig, inzet van de Kindbehartiger vanaf de leeftijd van 5 jaar. Gedurende het traject wordt u begeleid door een ouderbegeleider/bemiddelaar en een contactbegeleider.

Werkwijze
De interventie Ouderschap Blijft heeft vooral effect als het maatwerk is, afgestemd op de fase van de scheiding, de fase van het conflict en de onderliggende of bijkomende problematiek. Ons streven is er samen voor te zorgen dat ouders weer gaan samenwerken in het contact met het kind en het kind zo onbezorgd mogelijk contact kan hebben met beide ouders.

We beginnen altijd met een persoonlijke kennismaking, de zogeheten analysefase die bestaat uit twee individuele gesprekken.Tijdens deze fase staan we individueel met de ouder stil bij ieders verhaal. We streven ernaar om de hulp voort te zetten met een gezamenlijk gesprek om afspraken te maken over de begeleide contacten, de dagen, tijden en de wijze waarop ouders de begeleide contacten vorm willen geven.

De inzet van begeleid contact kent doorgaans een gefaseerde opbouw omdat we het belangrijk vinden het contact zo snel mogelijk, zo normaal mogelijk te laten verlopen. De contacten starten in een neutrale ontmoetingsruimte op een locatie van Scheidingspunt en kan uitgebreid worden naar een locatie die ouders samen overeenkomen, zoals bv. een speeltuin of kinderboerderij. In de laatste fase en indien mogelijk, kunnen de contacten in de thuissituatie van de ouder plaatsvinden. De contacten zijn begeleid en afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt de begeleiding afgebouwd. Parallel aan de begeleide contacten vinden er bemiddelingsgesprekken plaats.