Aanbod Scheidingspunt

Scheidingspunt heeft een specialistisch aanbod voor gezinnen die te maken hebben met scheiding.
Goed ouderschap draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van uw kind.

Groei Jeugdhulp

Een overzicht van wat wij u kunnen bieden.

Kindbehartiger

Middels kind gesprekken krijgt de stem van het kind een plek in het geheel.

Ouderschap 2.0

Stilstaan bij het proces van rouw en verlies dat een scheiding met zich meebrengt.

Ouderschapsbemiddeling

Het bevorderen van een constructieve samenwerking tussen ouders, middels bemiddelingsgesprekken.

Begeleid contact en bemiddeling

Begeleiden van de contacten tussen het kind en de uitwonende ouder

Onderzoek bij ouderafwijzing

Niet alleen hulpverlenen maar ook onderzoek doen is voor ons een vorm van interventie.

Interactieonderzoek

Als aanvulling op begeleide omgang en bemiddeling

Parallel solo ouderschap

Individueel traject om het individueel ouderschap te verstevigen.

Nieuw samengesteld gezin

Ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van het gezinsleven.

Therapie

Relatie coaching

Informatiebijeenkomst Kind en scheiding

eerstvolgende bijeenkomst is op 3 oktober 2023

Ouder coaching en scheiding

Individuele coaching aan huis, gericht op de behoeften van en de omgang met de kinderen.

SCHIP-aanpak

Nieuw aanbod voor ouderschap bij scheiding.