Onderzoek opvoedsituatie

Elk kind is anders en elke ouder is anders. Elk kind heeft behoefte aan een bepaalde opvoedingsaanpak. Het is interessant om te weten welke opvoedingsaanpak bij het kind past, in welke mate ouders dit al bieden en wat ervoor nodig is om de aanpak nog beter af te stemmen op wat het kind nodig heeft. Advies kan worden gegeven over aanpak, hulpverlening en woonperspectief. Om dit te onderzoeken zijn verschillende onderdelen van onderzoek mogelijk:

Kind onderzoek
Om te weten bij welke aanpak een kind gebaat is, is het belangrijk het kind goed te leren kennen, met al zijn krachten en aandachtspunten. Dit doen we onder meer door goed te luisteren naar het kind (interviews) en door goed te luisteren naar de mensen die het kind goed kennen (ouders, leerkracht, hulpverleners). Ook kunnen we testonderzoek uitvoeren, zoals intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal emotioneel onderzoek, onderzoek naar kindeigen problematiek, hechting, trauma en gezinsbeleving. Tot slot zijn observaties mogelijk in de leefomgeving van het kind, op school en natuurlijk tijdens het onderzoek.

Interactieonderzoek
Om de krachten en aandachtspunten te onderzoeken in hoe ouder en kind met elkaar omgaan, doen we interactieonderzoek. Dit betekent dat we, op onze locatie, een video opname maken van hoe ouder en kind met elkaar omgaan in een spel- en samenwerkingssituatie. Vervolgens worden de opnames geanalyseerd en met ouders besproken. Hieruit kunnen praktische handelingsadviezen worden geformuleerd om met elkaar tot een prettigere communicatie te komen.

Systeemonderzoek
Systeemonderzoek wordt ingezet om een beter beeld te krijgen van alle facetten van het ouderschap, zoals opvoedvaardigheden- en inzicht, jeugdervaringen, lichamelijk en psychisch welzijn, sociaal netwerk, financiën, maatschappelijk functioneren en woonsituatie. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met ouders en wordt ouders gevraagd vragenlijsten in te vullen. Ook kan het netwerk van ouders (bijvoorbeeld grootouders, vrienden, buren, hulpverlening) betrokken worden om een beter beeld te krijgen van de opvoedsituatie, net als observatie in de thuissituatie.