MEREO – IN 8 WEKEN EEN VERSCHIL

NIEUWE AANPAK VOOR COMPLEXE SCHEIDINGEN

Met ingang van 1 januari 2023 is het huidige aanbod van complexe scheidingen binnen Groei Jeugdhulp uitgebreid met een nieuwe methodiek-behandelaanpak genaamd Mereo. Deze methodiek wordt door Groei Jeugdhulp tevens aangeboden voor gezinssystemen waarbij het gezin het niet lukt om op eigen kracht verder te gaan.

’ELKE VERANDERING IS EEN VERDIENSTE VAN JEZELF’

Omdat loyaliteitsconflicten bij merendeel van de complexe scheidingen een rol speelt werken we in de nieuwe methodische aanpak met het hele gezin (ouders en kinderen). Er wordt hierbij intensief met het gezin aan de slag gegaan om ingesleten patronen en mechanismen zichtbaar te maken. Deze patronen worden met het gezin besproken, zodat er meteen kan worden begonnen met het doorbreken ervan en daarbij nieuw gedrag eigen gemaakt kan worden. Het hoofddoel is om inzicht te krijgen in de ontstane ongezonde interactiepatronen van alle gezinsleden. Vervolgens wordt het gezin bewust gemaakt van deze patronen en worden er handvatten geboden waarmee deze patronen omgezet kunnen worden naar constructieve, gezonde patronen. Uitgangspunt hierbij is: wat kan ieder gezinslid bijdragen om de problemen in het gezin of de problemen die rondom een specifiek gezinslid ervaren worden, op te lossen of te hanteren? Hierbij wordt niet gezocht naar een ‘schuldige’ en er wordt ook niet uitsluitend gekeken naar de probleemdrager, de aangemelde cliënt of individuele gezinsleden. Ieder gezinslid wordt verantwoordelijk gemaakt voor zijn of haar positie in het gezin en leert dat hij/zij mee kan werken aan oplossingen vanuit de eigen krachten en mogelijkheden. Dit gebeurt altijd door vragen die gericht zijn op de inwendige afwegingen, gevoelens en motivaties van de gezinsleden. De methodiek motiveert elk gezinslid om mee te werken en de bereikte veranderingen te bestendigen. We leren kinderen weer kind of opgroeiende puber te zijn en leren hun bewust te zijn van hun eigen emotionele ontwikkeling. We zetten ouders (weer) in hun kracht als opvoeders. Hiervoor is het noodzakelijk dat ouders bewust worden én inzicht krijgen in de motivatie voor hun eigen handelen. Want alleen daardoor kunnen ze hun gedrag, houding en opvoeding ten opzichte van hun kinderen veranderen.

We gaan ervan uit dat je niemand anders verantwoordelijk kunt maken voor datgene wat er in je leven gebeurt, dat een ander niet in staat (of verantwoordelijk) is om jou gelukkig te maken en dat je manier van reageren op een situatie bepaalt hoe je omgeving en de omstandigheden ervaart.

Concreet betekent dit dat er in een periode van ongeveer 8 weken twee systeem-behandelaren met jullie als gezin intensief, volgens de Mereo methodiek, aan de slag gaan en wekelijks (of tweewekelijks indien passender) bij elkaar komen tijdens een als het ware ‘keukentafelgesprek’.  Want ook de omgeving speelt een rol en is onderdeel van de methodiek. Ook bij vragen rondom omgangsbegeleiding bestaat de mogelijkheid om de Mereo methodiek in te zetten. Dit laatste wordt eveneens weer met het hele gezin uitgevoerd onder begeleiding van systeem-behandelaren.

Benieuwd naar deze nieuwe werkwijze en of dit voor jou antwoord kan geven op jouw vraag rondom complexe scheidingen en/of complexe gezinssituatie waarbij de opvoeding niet vanzelf gaat? Neem dan contact met ons op, we kijken graag samen naar jouw casus.