Op donderdag 1 juni was de aftrap van Mediation LEF 

Mediation LEF is een samenwerking tussen mediators, familie- en fiscaalrecht advocaat en kindbehartiger. Mediation LEF is ontstaan omdat wij geloven dat de intensieve samenwerking tussen mediation, recht en zorg voor het kind leidt tot een duurzame afwikkeling van de scheiding.

Een sterke basis voor een nieuwe start, na het beëindigen van je huwelijk of relatie, zijn de afspraken die door ouders in gezamenlijkheid gemaakt en gedragen worden, vooral wanneer je samen kinderen hebt. Je blijft immers altijd de ouders van de kinderen. Een van de belangrijke uitgangspunten van Mediation LEF is om de kinderen meer centraal te stellen in de scheidingssituatie. Het proces van (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Het roept veel emoties op, zowel bij de ouders als bij de kinderen. Dit maakt het belangrijk om kinderen stapsgewijs mee te nemen in het scheidingsproces en in de vormgeving van gedeeld ouderschap.

De initiatiefnemer Erik de Graaff, die sinds enkele jaren met zijn collega Wendy Brok aan het roer staat van Groei Jeugdhulp, geeft aan hoe belangrijk het is om vroegtijdig hulp te bieden aan gezinnen tijdens een echtscheiding. Om deze reden is Groei Jeugdhulp de samenwerking aangegaan met de advocatuur en mediation wat heeft geleid tot Mediation LEF.

Mediation LEF draagt deze gezamenlijke visie om tijdig hulp te bieden en te voorkomen dat de scheiding uit de hand loopt door slopend lange rechterlijke procedures.

Op 1 juni jongstleden is met het ondertekenen de samenwerking bekrachtigd met als doel om de positie van de scheidende ouders en minderjarige kinderen sterker te maken, de  werelden van mediation, zorg en recht bij elkaar te brengen en onze maatschappelijke missie om ‘vecht’ scheidingen terug te dringen door in een vroeg stadium ouders en kinderen in hun scheidingsproces te ondersteunen.

Het grote voordeel daarvan is dat er korte lijntjes ontstaan tussen de zakelijke afhandeling van een scheiding (geldkwesties, huisvesting) en hulp om het emotionele mijnenveld niet te laten ontploffen.

Nieuwsgiering na wat Mediation-LEF voor u kan betekenen, bel of mail ons gerust of neem een kijkje op onze nieuwe website www.mediation-lef.nl