Enkelvoudige diagnostiek

Intelligentieonderzoek
Intelligentie heeft te maken met wat iemand weet, kan en hoe makkelijk je nieuwe dingen kan leren. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen. Intelligentie is een belangrijke (maar zeker niet de enige) voorspeller voor schoolprestaties. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Een intelligentie-onderzoek geeft inzichten in de sterke kanten van het kind en de vaardigheden waar een kind meer moeite mee heeft.
Wanneer er vermoedens zijn van een verstandelijke beperking is het daarnaast belangrijk om de sociale redzaamheid in kaart te brengen. Dit zijn de vaardigheden die je nodig hebt om jezelf (op termijn) te kunnen redden in het leven en in de samenleving. Wat kan iemand zelf en waar heeft iemand hulp bij nodig? Dit kan ook binnen Diagnostiek+ middels vragenlijsten en een gesprek met ouders en andere betrokkenen (indien nodig).
Het onderzoeksrapport vanuit Diagnostiek+ kan ook ondersteunend zijn bij een WLZ (Wet Langdurige Zorg) aanvraag.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling kan nodig zijn als er vermoedens zijn dat deze ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er bijvoorbeeld gekeken wat de stemming is van een kind, hoe goed een kind zich kan inleven in de gevoelens van anderen en of in kind kan samenspelen met andere kinderen. De sociaal-emotionele ontwikkeling kan in beeld gebracht wordt door observatie, vragenlijsten en/of een gesprek met ouders en andere betrokkenen (indien nodig).

Interactieobservatie
Om een beter beeld te kunnen krijgen van de communicatie tussen ouder en kind kunnen we een interactieobservatie inzetten. We vragen ouder en kind dan samen een opdracht uit te voeren en vervolgens vrij met elkaar te spelen. Dit wordt gefilmd en vervolgens geanalyseerd door een gedragswetenschapper. We brengen dan alle positieve communicatie vanuit de ouder en het kind in beeld, net als dat we tips kunnen geven om de communicatie en de relatie te verbeteren.
Deze vorm van onderzoek kan los worden aangeboden, maar kan ook onderdeel zijn van een hulpverleningstraject, zodat de begeleiding gerichter kan plaatsvinden.

Onderzoek naar gezinsbeleving
Voor ouders en ook voor hulpverleners kan het veel inzichten geven als duidelijk wordt hoe een kind zijn gezin beleeft. Wat hij als krachten en aandachtspunten ziet en hoe hij het graag zou willen. In onderzoek naar gezinsbeleving wordt een kind een keer gezien door een gedragswetenschapper. Middels gesprekken en materiaal (bijvoorbeeld duplo of tekeningen) wordt het kind uitgedaagd een beeld te geven van zijn gezin. Het is fijn om te horen wat een kind waardeert aan zijn gezin. De aandachtspunten die het kind noemt kunnen concrete aanknopingspunten zijn voor ouders om aan te gaan werken, of de hulpverlening richting geven.