Groei Jeugdhulp 
Samen kom je altijd verder


Bij Groei Jeugdhulp geloven we dat er altijd een manier is om een kind verder te helpen, hoe complex een situatie ook is. Door even stil te staan en te onderzoeken wat er écht ten grondslag ligt aan een probleem, vinden we wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Daarin betrekken we niet alleen het kind, maar ook zijn omgeving. De verbinding en de interactie met die omgeving zijn immers sterk van invloed op de ontwikkeling van het kind. Door die beter op elkaar af te stemmen, ontstaat er ruimte voor groei.

Onze begeleiding, diagnostiek en behandeling bieden we met een team van toegewijde specialisten. Betrokken professionals en gedragswetenschappers die niet bang zijn om voorbij protocollen te kijken. Betrokken mensen die niet in hokjes denken en altijd kiezen voor de duurzame weg. Samen met de verwijzers, samen met de opvoeders en samen met het kind. Want zelfs wanneer er geen oplossing lijkt te zijn; samen komen we altijd verder.

Groei Jeugdhulp
Samen kom je altijd verder.

Groei Jeugdhulp is onderaannemer van Stichting inzet voor zorg. Voor de website van Stichting inzet voor zorg. Klik hier

Aangesloten bij